søndag den 14. april 2013

foreløbig køreplan for projektet


  • 15. maj - sidste frist for indsendelse af forslag og skitser til Birthe Gawinski
    - angiv gerne forslag til placering, men det giver ikke automatisk 'ret' til denne plads!
  • bestyrelsen mødes og ser på de indkomne forslag og indkalder derefter hurtigst muligt til et fællesmøde, hvor vi endeligt aftaler, hvilke værker der skal anbringes hvor
  • slutningen af maj (endelig dato og sted senere) fællesmøde
  • 29. juni - Sommerlandslaugets 6. arbejdsdag (starter kl. 9) - det vil være en god idé at møde op der, hvis man har nogle særlige ønsker til flytning af materialer, rydning af krat og buske, etc.
  • det er muligt at arbejde med værkerne derude over sommeren, men i princippet er det meningen, at vi skal indgå i Varde Fest- og kulturuger mellem d. 24.8. og 5.9., dvs. at folk kan komme og kigge på, når kunstnerne arbejder
  • 6. september vil der blive en officiel indvielse/fernisering for projektet 
Denne køreplan vil blive opdateret løbende

Ingen kommentarer:

Send en kommentar