mandag den 1. juli 2013

Møde i Varde Sommerland 29. juni

Berits referat fra dagen:


Møde i ”Varde Sommerland” den 29. juni med Torben og Kirstine!
Fra BRA var Edith, Ann, Ragna, Lause, Henning, Bjørn og Berit


Edith
Telefonpæle saves til - i alt 3 stk. hvoraf største pæl skal være ca. 3 meter – heraf skal ca. 1 meter bores ned i jorden.
Hjælp til at bore huller til telefonpælene – Torben kontakter Edith (7525 8143 eller 2463 2160), når pælene skal graves ned!

”Ediths plads! ryddes til 24. august! Natursten løftes frem fra bevoksningen!

Ann
På bakken lægges ca. 20 cm. jord, for at få kunstværkerne mere synlige!
laugets folk ordner det!

Ragna
Der skal saves telefonpæle op til 8 – 10 stykker af ½ meter. 2 stykker af 2,5 meter højspændingspæle.
Det undersøges om der kan anvendes telefonpæle eller der skal bruges andet træ (børnelegeplads). Flis eller ?? til underlag!
Torben ringer til Ragna (7512 1715), når der skal bores huller til pæle!
Pladsen ”ryddes” for bevoksning!

Lause
Lauses ramme placeres ved søen og søbredden renses for bevoksning!

Lause laver kunstværk af de 2 største betonklodser på ”plads 1”
En klods bruges til fundament til den største klods! Lause kreerer og får hjælp af Torben 2022 6862).

Bjørn
Bjørn laver koglerne hjemme – nogen af koglerne bliver til koglemænd, der skal stå på et fundament på jorden. Koglerne/koglemændene monteres i arbejdsperioden.

Henning
Torben kender et par smede, der har et mobilt svejseanlæg og kan være Henning behjælpelig med at svejse flamingo´r

Berit
Stenene flyttes fra området ved bålpladsen til ”plads 4”.
Det lægges et lag flis på ”plads 4” på et område af ca. 2½ meter i diameter. Stenene placeres efterfølgende (i arbejdsperioden)

Den store natursten, der ligger ved de store betonklodser flyttes også til plads 4.
I øvrigt!!
De 9 (eller 11) firkantede betonklodser findes frem og lægges foran ved vejen!

De to store betonklodser, må også gerne findes frem og kan evt. anvendes sammen med den betonklods der er i overskud fra Lauses projekt! (der ligger i alt 3 store betonklodser ved vejen)

http://www.vardekommune.dk/Nyheder-og-presse/Nyhedsarkiv/Kunst-puster-nyt-liv-i-Varde-Sommerland.aspx der står forkert ferniseringsdato – bør rettes til den 6. september, så der ikke kan være tvivl om ferniseringsdatoen!!


Torben vil være vores kontaktperson i ”Varde Sommerland”
Der vil blive planlagt yderligere en arbejdsdag/aften med kunstnerne og folk fra lauget, herom senere!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar