torsdag den 25. april 2013

projektforslag og skitser

der begynder at dukke spændende forslag op ...... jeg glæder mig til at se flere indenfor den nærmeste tid 

HUSK sidste frist 15. maj!

jeg vil bede jer tænke på, at området er en åben park, og at der ikke vil være opsyn - dvs. når jeres værker er på plads, skal de helst være 'robuste' og ikke 'opfordre' til hærværk eller tyveri - det er selvfølgelig umuligt at sikre tingene 100%, men det vil ikke være muligt at forsikre eller erstatte evt. skader på værkerne

  

onsdag den 17. april 2013

artikel i Lokalavisen

læs her

vigtig meddelelse!

hej alle!

for at der ikke skal gå fuldstændig kaos i det, bedes I sende alle spørgsmål, forslag og skitser til mig - og ikke til hverken Sommerlandslauget eller Kirstine Gottlieb.

TAK!

mandag den 15. april 2013

hilsen til alle deltagere!

fra Kirstine Gottlieb fra Varde Kommune:


*Jeg er meget spændt på at se det samlede forslag fra BRA – det var en skøn energi I mødte op med i lørdags – dejligt med det store engagement.
Jeg ser frem til det videre samarbejde med jer alle.
Birthe vil du videregive en stor hilsen til alle de kunstnere som var med i lørdags?*

søndag den 14. april 2013

foreløbig køreplan for projektet


  • 15. maj - sidste frist for indsendelse af forslag og skitser til Birthe Gawinski
    - angiv gerne forslag til placering, men det giver ikke automatisk 'ret' til denne plads!
  • bestyrelsen mødes og ser på de indkomne forslag og indkalder derefter hurtigst muligt til et fællesmøde, hvor vi endeligt aftaler, hvilke værker der skal anbringes hvor
  • slutningen af maj (endelig dato og sted senere) fællesmøde
  • 29. juni - Sommerlandslaugets 6. arbejdsdag (starter kl. 9) - det vil være en god idé at møde op der, hvis man har nogle særlige ønsker til flytning af materialer, rydning af krat og buske, etc.
  • det er muligt at arbejde med værkerne derude over sommeren, men i princippet er det meningen, at vi skal indgå i Varde Fest- og kulturuger mellem d. 24.8. og 5.9., dvs. at folk kan komme og kigge på, når kunstnerne arbejder
  • 6. september vil der blive en officiel indvielse/fernisering for projektet 
Denne køreplan vil blive opdateret løbende

fotos fra oprydningen

fra Lokalavisen Varde

lørdag den 13. april 2013

kort over området


området tages i øjesyn

lørdag d. 13. april


14 medlemmer af BRA mødte op for at kigge på det gamle Varde Sommerland, hvor vi er blevet inviteret til lave nogle kunstværker, som skal indgå i genetableringen af det naturskønne område


Det skal foregå i et samarbejde med Varde Kommune og Sommerlandslauget, som består af en masse frivillige, der har påtaget sig at rydde op i området, efter af det i mange år har ligget hen i mere eller mindre forfald

Undervejs rundt i området kom der mange spændende idéer frem til kunstværker og indenfor den næste måneds tid skal kunstnerne udarbejde skitser og forslag til, hvilke værker de har lyst til at bidrage med