onsdag den 19. juni 2013

Financiering på plads

iflg. referat fra Kulturudvalgsmødet er pengene til materialer samt forplejning under arbejdsugen og udgifter til bogen bevilget!

Se referatet på Facebook-gruppen! 

onsdag den 5. juni 2013

møde med kommunen

Berit og jeg havde møde med Varde Kommune i går og fremlagde der en liste over projektforslag med materialeoversigt, priser og ønsker til praktisk hjælp

budgetforslaget bliver fremlagt for Kulturudvalget næste tirsdag, og derefter får vi besked på, hvor mange penge der blivet bevilget

det vil være en god idé at vente med indkøb af materialer, indtil vi har svar fra kommunen - og det er vigtigt, at I gemmer kvitteringer!

der kan evt. blive tale om at begrænse udgifterne til nogle af værkerne, evt. ved at I selv forsøger at skaffe sponsorer, men vi ved mere om, hvordan situationen ser ud i løbet af næste uge

med hensyn til ønsker om praktisk hjælp fra lauget, vil det som før nævnt være en rigtig god idé at møde op til arbejdsdagen d. 29.6.!

Til jeres kalender: vi planlægger at starte projektugen op med fællesspisning d. 24. august kl. 18 - I hører nærmere senere!